Over ons

'Manage je veiligheid' is een initiatief van een groep veiligheids- en beveiligingsprofessionals die vinden dat de mate van veiligheid niet afhankelijk mag zijn van de beschikbare financiele middelen van een individu. 

Wij houden ons daarmee vast aan Artikel II-6 uit de Europese Grondwet: Recht op vrijheid en veiligheid, dat zegt:


'Eenieder heeft recht op vrijheid en veiligheid van zijn persoon.'


Met dien verstande dat wij van mening zijn dat een ieder dit in eigen beheer zou moeten kunnen realiseren, zonder ten prooi te vallen aan commercieel winstbejag. 

Onze achtergronden


En tevens ervaring met veilgheidsvraagstukken bij de gemeentelijke overheid en binnen profit en non-profit organisaties.