Huiselijk geweld en seksueel misbruik

Om een einde te kunnen maken aan huiselijk geweld en seksueel misbruik, moeten wij allemaal onderdeel uit gaan maken van de oplossing. We moeten het probleem erkennen en leren hoe hier mee om te gaan om zodoende diegenen die worden misbruikt te kunnen helpen. Deze pagina gaat in op het onderwerp huiselijk geweld en seksueel misbruik, waarbij specifiek in wordt gegaan op:

 • De feiten
 • Wat is huiselijk geweld
 • Wat is seksueel misbruik
 • Wat kan je doen?

De feiten en achtergronden

De volgende keer dat je in een ruimte bent met 6 personen, denk dan even aan het volgende:

 • 1 op de 3 vrouwen en 1 op de 4 mannen hebben ervaring met geweld in een relatie
 • 1 op de 3 tieners ondervinden jaarlijks seksueel geweld, fysiek geweld of bedreiging door hun vriend of vriendin
 • 1 op de 5 vrouwen is slachtoffer van verkrachting
 • 1 op de 2 vrouwen en 1 op de 5 mannen hebben te maken gehad met enige vorm van seksueel geweld gedurende hun leven
 • 1 op de 4 vrouwen en 1 opde 6 mannen zijn voor hun 18e levensjaar wel eens seksueel misbruikt.

Bron: Control of the Centers for Disease Control and Prevention Wat kan je doen?

Als je slachtoffer bent van huiselijk geweld, kun je hulp krijgen van Veilig thuis. Dit is het advies en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling. Bij Veilig thuis kun je ook terecht als je pleger of getuige bent van huiselijk geweld. Bel Veilig thuis via: 0800-2000.

Ben je onlangs slachtoffer bent geworden van seksueel misbruik? Laat je dan zo spoedig mogelijk lichamelijk onderzoeken. Op deze website vindt je meer informatie, waar onder informatie over het doen van aangifte.

Wat is huiselijk geweld?

Jaarlijks hebben naar schatting tussen de 200.000 en 230.000 mensen te maken met ernstig of herhaaldelijk huiselijk geweld. Huiselijk geweld is het repeterende gedrag van het creeren van macht en controle over een ander persoon met behulp van inimidatie en het dreigen met geweld. Voorbeelden van een gewelddadige relatie zijn:

 • Overdadige controle (financieel, sociaal en/of overkomen)
 • De sterke behoefte aan constant contact via onder meer sms, whatsapp, mail of telefoon
 • Emotioneel misbruik waar onder het beledigen van een partner in het bijzijn van andere mensen
 • Extreme jaloezie
 • Opvallend angstig gedrag
 • Isolatie van famile en vrienden
 • Veelvuldig afbellen op het laatste moment
 • Onverklaarbare verwondingen of verklaringen die niet logisch zijn

Wat is seksueel misbruik

Seksueel misbruik is een strafbaar feit, gemotiveerd door een sterke behoefte aan controle. Daders gebruiken seksueel geweld als een wapen om anderen pijn te doen en te domineren. Seksueel misbruik is opgedrongen seksueel contact zonder toestemming. Tot seksueel misbruik behoren in ieder geval:

 • Verkrachting
 • Incest
 • Sexueel kindermisbruik
 • Openbare schennis
 • Dwingen tot posten van sexueel getinte foto's/video's
 • Ongewenst aanraken