Kindermishandeling - Week tegen Kindermishandeling

Op deze pagina vindt je informatie afkomstig van de site weekvankindermishandeling.nl. Op deze wijze willen wij ons steentje bijdragen aan de veiligheid van onze volwassenen van de toekomst.


Slachtoffers van kindermishandeling kunnen vaak één iemand aanwijzen die voor hen de cirkel van geweld doorbrak. Zo’n persoon verandert het leven van een mishandeld kind voorgoed.

Mishandelde kinderen ervaren het zwijgen van omstanders als het meest pijnlijk. Het geeft hen het gevoel dat ze er niet toe doen, dat niemand om ze geeft. Mishandelde kinderen die zelf niet durven te praten, hebben belangrijke anderen in de omgeving nodig die hun signalen opmerken en in actie komen. Familieleden, onderwijzers, buren of clubgenoten bijvoorbeeld.

In de Week tegen Kindermishandeling - van 16 t/m 21 november - doet de Taskforce kindermishandeling en seksueel misbruik een beroep op iedereen om in actie te komen bij een vermoeden van kindermishandeling. Eén persoon die in actie komt, is al genoeg om het leven van een mishandeld kind voorgoed te veranderen.


Feiten en cijfers van kindermishandeling

Ieder jaar worden in Nederland 119.000 kinderen mishandeld. Dat is gemiddeld één kind per klas. Maar waar hebben we het nu eigenlijk over bij kindermishandeling? Hoe vaak komt het voor en wat kunt u doen bij vermoedens van kindermishandeling? De Taskforce kindermishandeling en seksueel misbruik zet de belangrijkste feiten over kindermishandeling voor u op een rij.


Wat is kindermishandeling?
Kindermishandeling is niet alleen lichamelijk geweld. We onderscheiden de volgende vormen:

  • Lichamelijke mishandeling: alle vormen van lichamelijk geweld bij een kind.
  • Emotionele mishandeling: een volwassen persoon scheldt het kind regelmatig uit, doet vaak afwijzend en vijandig tegen het kind of maakt het kind opzettelijk bang.
  • Lichamelijke verwaarlozing: het kind krijgt niet de zorg en verzorging die het nodig heeft.
  • Emotionele verwaarlozing: doorlopend tekort aan positieve aandacht voor het kind. Het negeren van de behoefte van het kind aan liefde, warmte, geborgenheid. Hieronder valt ook de situatie waarbij een kind getuige is van geweld tussen ouders en verzorgers.
  • Seksueel misbruik: seksuele aanrakingen die een volwassene een kind opdringt.

Wat zijn de gevolgen van kindermishandeling?
De gevolgen van kindermishandeling zijn groot. Zo heeft een mishandeld kind, naast al het persoonlijke leed, meer kans op een psychiatrische stoornis, depressie, angststoornissen, drugsgebruik en seksueel risicogedrag. Ook is er een verhoogd risico om later eigen kinderen te mishandelen. Deze gevolgen zijn ook te vertalen in kosten voor de Nederlandse samenleving: naar schatting 1 miljard euro per jaar. Genoeg redenen dus om kindermishandeling te voorkomen of in een vroegtijdig stadium te stoppen.

Wat zijn de risicofactoren?
Of er in een gezin een gevaar bestaat op kindermishandeling is afhankelijk van verschillende factoren. In de tabel hieronder geven we hiervan een overzicht (bron: De Tweede Nationale Prevalentiestudie Mishandeling van Kinderen en Jeugdigen (NPM-2010), Alink et al, augustus 2011). Het wil overigens niet zeggen dat kindermishandeling niet voorkomt bij gezinnen zonder risicofactoren.De Week tegen Kindermishandeling

De Taskforce kindermishandeling en seksueel misbruik organiseert in 2015 voor het derde opeenvolgende jaar de Week tegen Kindermishandeling. Deze vindt dit jaar plaats van 16 t/m 21 november. De eerste twee jaar heette het event overigens anders; toen was de naam Week van Kinderen Veilig.

Waarom een Week tegen Kindermishandeling?
Met de Week tegen Kindermishandeling vraagt de Taskforce aandacht voor het thema kindermishandeling. En dat is hard nodig! In Nederland worden 119.000 kinderen per jaar mishandeld. Dat is gemiddeld één kind per klas. Veel te veel natuurlijk!

Om het aantal mishandelde kinderen terug te dringen, is ieders inzet nodig. Iedereen die met kinderen en hun ouders in contact staat, kan de cirkel van geweld waaraan een slachtoffer van geweld bloot staat, doorbreken. En dan gaat het niet alleen om professionals, zoals  zorgverleners, onderwijzers, gemeentebestuurders en politie. Iedereen in de buurt van mishandelde kinderen kan signalen opmerken en in actie komen. Ook familieleden, vrienden, buren of sportgenoten dus.

In de Week tegen Kindermishandeling - van 16 t/m 21 november - doet de Taskforce kindermishandeling en seksueel misbruik een beroep op iedereen om in actie te komen bij een vermoeden van kindermishandeling. Eén persoon die in actie komt, is al genoeg om het leven van een mishandeld kind voorgoed te veranderen.

Ook richt de Week tegen Kindermishandeling zich op de kinderen zelf. Zij maakt hen bewust van wat zij zelf kunnen doen wanneer zij het slachtoffer zijn van kindermishandeling.

Activiteiten
In de Week tegen Kindermishandeling organiseert een groot aantal organisaties door het hele land allerlei activiteiten binnen het thema kindermishandeling en seksueel misbruik.